Certificate/Atestate
•  Certificatul de inregistrare a marcii, eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci;
• Licenta de funtionare emisa de I.G.P.R
• Certificate de calitate prin care s-au implementat sistemele de management al calitatii, al mediului, al sanatatii şi securitatii ocupationale, precum şi al securitatii informatiei, conform conditiilor din standarde;
• Polita de asigureare de raspundere persoanala;
• Proceduri interne privind activitatea de securitate.

Diplome