Legislatie

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
• Hotararea de Guvern nr. 301/2012 – Norme metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr. 333/2003;
• Instructiunile nr.9 ale Ministrului Afacerilor Interne – privind efectuarea evaluarii riscului securitatii fizice;
• Legea nr. 307/12.07.2006 - privind apararea impotriva incendiilor;
• Legea nr. 182/2002 – Privind protectia informatiilor clasificate;
• Legea nr. 295/2004- Privind regimul armelor si munitiilor;
• Hotararea de Guvern nr. 130/2005 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor;
• Standardele  Ocupationale conform Autoritatea Nationala pentru Calificari;
•  Politia romana

Nota :Prezenta lista nu este restrictiva. Se va lua in considerare totdeauna, ultima editie a actului normativ.