Responsabilitatea Noastra

In derularea contractului cu beneficiarii serviciilor noastre, societatea isi asuma obligatii care dau siguranta colaborarii si anume:

• se angajeaza, prin contract, la pastrarea confidentialitatii tuturor informatiilor, datelor si activitatilor de care luam cunostinta prin serviciile prestate;
• asigura indeplinirea contractului, asa cum il va stabili beneficiarul, potrivit nevoilor concrete si sugestiilor noastre avizate;
• va informeaza asupra starilor de pericol care pot aparea si va propune solutii concrete;
• intervine, cu acordul dumneavoastra, pentru a rezolva o stare conflictuala temporara;
• pune la dispozitia persoanelor imputernicite de beneficiar, delegatii de control a activitati.
• valoarea prestatiei este in functie de obiectul contractului, caracterul si gradul de risc si vulnerabilitate a obiectivului de aparat etc.

Echipamentul este asigurat de prestator (conform Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat de IGPR).

Preluarea obiectivului pentru paza va putea fi efectuata, functie de importanta si marimea acestuia.

HAT SHIELD SECURITY S.R.L isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii produse beneficiarului din vina exclusiva a personalului propriu, detinand polita de asigurare pentru activitatea de paza de la o societate de asigurari de prestigiu.

HAT SHIELD SECURITY S.R.L are incadrati agenti de securitate cu contracte individuale de munca, inregistrate la I.T.M, echipati cu uniforma
aprobata de I.G.P.R., mijloace de autoaparare, tomfe, bastoane diferite, spray-uri iritant – lacrimogene, statii radio si telefoane mobile etc.