Proiectare Servicii Electronice de Securitate (S.E.S)
• proiectare sisteme electronice de securitate;

• auditul locatiilor;
• elaborarea solutiei tehnice;
• intocmirea proiectului tehnic.

Instalare Sisteme Electronice de Securitate
• realizarea de sisteme electronice de securitate, pentru locatiile unde nu exista echipamente instalate sau dezvoltare de sistem, pe baza unui sistem existent;

• programare si punere in functiune a S.E.S;
• instruirea personalului ce utilizeaza S.E.S;
• revizie periodica a S.E.S;
• serviciul de mentenanta - serviciu obligatoriu - vizeaza intretinerea tehnica si depistarea imperfectiunilor in functionarea S.E.S.

Sisteme de Securitate si Protectie (S.S.P)
• subsistem de detectie perimetrala;
• subsistem de control acces;
• subsistem de supraveghere video;
• subsistem de comunicatii si informatica;
• dispecerat de monitorizare receptie alarma;
• subsistem de electroalimentare.